آخرین خبرها
ارتباط با ما: نشانی دبیرخانه : گلستان - گرگان - میدان شهرداری- خیابان شهید بهشتی - بهشت 23(وِش) - انتهای شهرک بهارستان -جنب اداره کل آموزش و پرورش- مجتمع فرهنگی هنری بهارستان - طبقه همکف - ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان گلستان تماس : 01732628723 -01732628796- 09117708706 کد پستی : 57994-49138