آخرین خبرها
خانه / بازدید از کانون

بازدید از کانون

گزارش تصویری بازدید از فعالیت های کانون های فرهنگی هنری مساجد استان گلستان توسط تیم بازرسی و ارزیابی دبیرخانه