آخرین اخبار

تماس با ما

tamas bama

تلفن های دبیرخانه:    01732628723 و 09117708706

وب سایت: www.masjedgolestan.ir

پست الکترونیک:info@masjedgolestan.ir

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس داخلی

1

آسیه کریمی

فرهنگی و هنری

1

2

محمد زمان طالبی

آموزش و پژوهش

2

3

حسین کیقبادی

دفتر ریاست و روابط عمومی

3

4

ربابه کابلی

خبرگزاری شبستان و فاکس

4

5

محسن رضایی

اموال و امور عمومی

5

6

محمد رضا دهرویه

امور مالی و فاکس

6

7

مهدی بیکی

مسئول دبیرخانه

7

8

محمد کشیری

ساماندهی و نظارت

8

طراحی و پیاده سازی: سورنا