تماس با ما

tamas bama

تلفن های دبیرخانه:    ۳۲۲۴۸۰۰۳ و ۳۲۲۴۸۰۰۴ و ۳۲۲۳۶۵۶۰

وب سایت: www.masjedgolestan.ir

پست الکترونیک:info@masjedgolestan.ir

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس داخلی

۱

آسیه کریمی

فرهنگی و هنری

۱

۲

محمد زمان طالبی

آموزش و پژوهش

۲

۳

صنم بیات

خواهران و روابط عمومی و فاکس

۳

۴

ربابه کابلی

خبرگزاری شبستان و فاکس

۴

۵

محسن رضایی

اموال و امور عمومی

۵

۶

محمد رضا دهرویه

امور مالی و فاکس

۶

۷

مهدی بیکی

مسئول دبیرخانه

۷

۸

محمد کشیری

ساماندهی و نظارت

۸

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دبیر خانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان گلستان میباشد .