امور خواهران

خلاصه ای از سند چشم انداز حوزه خواهران

کلام ولایت:

صد سال است که فرهنگ غربی به پشتوانه ی پول و زور و سلاح و دیپلماسی، سعی میکند فرهنگ غربی را و اسلوب زندگی غربی را بر جوامع اسلامی در میان زنان تحمیل کند.  صد سال تلاش شده است برای اینکه زن مسلمان را از هویت خود بیگانه کنند. تمام عوامل اثرگذاری و قدرت به کار رفته است: پول، تبلیغات، اسلحه، فریبند ههای گوناگون مادی، استفاده ی از غرائز طبیعی جنسی انسان؛ همه ی اینها را استخدام کرد هاند برای اینکه زن مسلمان را از هویت اسلامی خود دور کنند. امروز اگر شما بانوی نخبه ی اسلامی تلاش کنید که این هویت را به زن مسلمان برگردانید، بزرگترین خدمت را به امت اسلامی و به بیداری اسلامی و به عزت و کرامت اسلامی کردید .

»زنان و بیداری اسلامی «بیانات در دیدار شرک تکنندگان در اجلاس جهانی ۹۱/۴/۲۱

هدف کلان:

»»احیای گفتمان نظام زن و خانواده از طریق ایجاد یک تشکیلات منسجم و هدفمند در بستر مسجد طراز اسلامی در راستای رسیدن به جامعه اسلامی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی««

 

« رویکرد کلان: مسجد مدار»

مأموریت:

تلاش در جهت قرار گرفتن مسجد به عنوان پایگاه فعالیت های حوزه زن و خانواده و مجرای نشر و احیای این گفتمان

چشم انداز:

با توکل به قدرت لایزال الهی و در ظل توجهات حضرت ولی عصر )ارواحنا له الفداه (در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری )مد ظله العالی ( مبتنی بر اصول وسیاست های ستاد عالی که بر اساس منظومه فکری معظم له و ماموریتهای محوله از طریق مصوبه ۳۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم گردیده ، حوزه خواهران ستادعالی در افق ۱۴۰۴ به عنوان فراگیرترین، بزرگ ترین و هدفمندترین شبکه فرهنگی جامعه خواهران در بستر مساجد است و به عنوان نقطه عطفی در مسیر فعالیتهای نظام جمهوری اسلامی در حوزه نظام زن و خانواده به شمار می رود.

قاعده اصلی اصول فعالیت ها:

عملی تبدیل به ارزش می شود که دارای دو ویژگی زیر باشد:

  • مبنایی بودن
  • کارآمدی

اصول حاکم بر جهت گیری ها :

اصل اول: تربیت متعالی انسان با توجه به مقام خلیفه اللهی او

اصل دوم: محوریت مسجد در جهت گیری ها، تصمیمات و برنامه ها

اصل سوم: کارآمد سازی در جهت گیری ها، تصمیمات و برنامه ها

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دبیر خانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان گلستان میباشد .