گزارش تصویری بازدید از فعالیت های کانون های فرهنگی هنری مساجد استان گلستان توسط تیم بازرسی و ارزیابی دبیرخانه

2018 آماده سازی قالب توسط: سورنا